Trasy piesze

Trasy piesze

Góra Chełm to idealne miejsce na rozpoczęcie wędrówki po Beskidzie Makowskim. Z jej szczytu rozchodzą się często uczęszczane przez turystów piesze szlaki.

W kierunku Kudłaczy: (ok. 2,5 h)

Wyruszamy z górnej stacji kolei. Idziemy zielonym szlakiem, by po minięciu zabudowań wsi dojść do polany pod Śliwnikiem. Tutaj szlak zielony łączy się z czerwonym. Idziemy podwójnym szlakiem ,aby w momencie rozdzielenia się szlaków wybrać czerwony. Po ok 35 minutach dochodzimy do schroniska Kudłacze.

W kierunku Myślenic:

Trasa 1. Wyruszamy z górnej stacji kolei wzdłuż zielonego szlaku w kierunku Zarabia. Szlak jest łatwy i jego przejście zajmie nam około 40 minut.

Trasa 2. Wyruszamy z górnej stacji kolei. Idziemy zielonym szlakiem, by po minięciu zabudowań wsi dojść do polany pod Śliwnikiem. Tutaj szlak zielony łączy się z czerwonym. Skręcamy w lewo i idziemy czerwonym szlakiem. Początkowo zdobywamy szczyt Śliwnika, aby przełęczą dojść na szczyt Uklejny. Na jej szczycie znajduje się platforma widokowa, z której podziwiać można dolinę Raby i panoramę Myślenic. Po ok. 1 godzinie dochodzimy do Myślenic, po drodze mijając ruiny średniowiecznej baszty obronnej.
Czas przejścia tej trasy to ok 3,5 godziny.